Advertisement

Social responsibility as a next step in development of systemic behavior toward systems solutions of systemic problems of today

 • Matjaž Mulej
 • Zdenka Ženko
 • Viktor Žakelj
Article

Abstract

Data are clear: humankind is facing a global socio-economic crisis. Global bodies search for solution in ending the neoliberal monopolistic, rather than free market, economy, and in introduction of systemic behavior under the label of social responsibility. To support this effort, the research that is reported about in this contribution, suggests systemic perception of social responsibility to cause the end of abuse, strategy of promotion of social responsibility, and of suitable economic preconditions, supported by several lines of action, which everybody can trigger.

Keywords

Neoliberal socio-economic monopolism requisite holism social responsibility systemic behavior strategy 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  .. (2011): Rop–zlocin našega casa. TV Slovenia I, 08 March (Emission of the documentary ‘Robbery–The Crime of our Time’, created in USA in 2009).Google Scholar
 2. [2]
  .. (2011): Pogled z neba–konec nafte (‘The view from the sky–the end of oil’). TV Slovenia I, 15 August.Google Scholar
 3. [3]
  Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2015). Zakaj narodi propadajo. Izvori moci, blaginje in revšcine na razlicnih koncih sveta. Ljubljana, UMCo.Google Scholar
 4. [4]
  Avsec, D. (1987). Financne oblike družbenega pospeševanja ustvarjalnega (so)-delovanja mnogih v socialisticni samoupravni družbi, Univerza v Mariboru, UM, VEKŠ, doktorska disertacijaGoogle Scholar
 5. [5]
  Avsec, D. (2013). Podpora razvoja malih in srednjih podjetij v Sloveniji s politiko inovativnosti glede nagrajevanja in lastništva = Policy of innovation in rewards and ownership: support for the development of small and medium-sized enterprises in Slovenia. Naše Gospodarstvo, 59 (5/6): 84–90.Google Scholar
 6. [6]
  Avsec, D. (2014). Razvoj malih in srednjih podjetij v Sloveniji s politiko inovativnosti glede nagrajevanja in lastništva. V: Ivanuša, T., ur. (2014): Matjaž Mulej in 40 let njegove dialekticne teorije sistemov: enostranskost in celovitost: znanstvena monografija. Ljubljana: Zavod za varnostne strategije, pp. 1–20.Google Scholar
 7. [7]
  Baumol, J., Litan, E. & Schramm, J. (2007). Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. Yale University Press, New Haven.Google Scholar
 8. [8]
  Bernard, N. (2016). Umetniško ustvarjanje kot vir za ustvarjalno inovativno sistemsko vedenje v organizaciji. Master thesis. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 9. [9]
  Bertalanffy, L. v. (1968, edition 1979). General Systems Theory. Foundations, Development, Applications. Revised Edition. Sixth Printing, George Braziller, New York.Google Scholar
 10. [10]
  Blagotinšek, A. (2016). Ucinek socialnega kapitala na družbeno odgovorno izmenjavo znanja v razvojnih ekipah novih izdelkov ob voditeljstvu na osnovi znanja in vrednot. Master thesis. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 11. [11]
  Brown L. R. (2008). Plan B 3.0; Mobilizing to Save Civilization. Earth Policy Institute, New York.Google Scholar
 12. [12]
  Collins, J. (2001). Why Some Companies Make the Leap … and Others Don’t. Good to Great. Random House, Sydney.Google Scholar
 13. [13]
  Cunk, Z. (2016). Presoja inovativnosti menedžerjev s kazenskopravnega vidika kot bistvenega kriterija družbene odgovornosti. Doctoral dissertation. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 14. [14]
  Cuš, M. (2016). Inoviranje transfera know-how-a s povezovanjem tehnicno-tehnoloških in poslovnih vidikov ter upoštevanjem 7 nacel družbene odgovornosti. Master thesis. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 15. [15]
  Dyck, R. & Mulej, M. (eds.) (1998). Self-Transformation of the Forgotten Four Fifths. Kendall/Hunt, Dubuque, Iowa.Google Scholar
 16. [16]
  Ecimovic, T., et al. (2007). Sustainable (Development) Future of Mankind. SEM, Korte.Google Scholar
 17. [17]
  Ecimovic, T., Mulej, M. & Mayur, M. (eds.) (2002). System Thinking and Climate Change System. SEM, Korte.Google Scholar
 18. [18]
  Ecimovic, T. & Mulej, M (2014). The nature and the requisite holism. www.institut-climatechange.si.Google Scholar
 19. [19]
  EU(1995). Green Paper on Innovation. European Union, Brussels.Google Scholar
 20. [20]
  EU(2000). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Innovation in a knowledge-driven economy. European Union, Brussels.Google Scholar
 21. [21]
  EU(2001). Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. European Union, Brussels.Google Scholar
 22. [22]
  EU.(2011). A Renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility. Com (2011) 681 Final. Brussels: European Commission.Google Scholar
 23. [23]
  Felber, Ch. (2012). Die Gemeinwohl-Ökonomie. Eine demokratische Alternative wächst. Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien.Google Scholar
 24. [24]
  Florida, R. (2005). Vzpon ustvarjalnega razreda (In Slovene). IPAK, Velenje.Google Scholar
 25. [25]
  François, Ch. (ed.) (2004). International Encyclopedia of Systems and Cybernetics (2nd ed). Saur, Munich.CrossRefGoogle Scholar
 26. [26]
  Gladwell, M. (2004). Prelomna tocka (The tipping point). Orbis, Ljubljana.Google Scholar
 27. [27]
  Gladwell, M. (2008). Preblisk. (Blink). Mladinska knjiga, Ljubljana.Google Scholar
 28. [28]
  Gladwell, M. (2009). Prebojniki. Mladinska knjiga, Ljubljana.Google Scholar
 29. [29]
  Goerner, S., Dyck, G. & Lagerroos, D. (2008). The New Science of Sustainability. TCCS, Chapel Hill, N.C.Google Scholar
 30. [30]
  Gorjup, V. (2016). Inovacijski menedžment v športnih organizacijah. Master thesis. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 31. [31]
  Harris E. (2008). Twenty-first Century. The Institute for Economic Democracy Press, Sun City.Google Scholar
 32. [32]
  Hofkirchner, W. (2010). Twenty Questions about a Unified Theory of Information. Emergent Publications, Litchfield Park, AZ.Google Scholar
 33. [33]
  Hrast, A., Lorbek, D. & Mulej, M. (eds) (2015). Proceedings of All Ten IRDO International Conferences: Social Responsibility and Current Challenges. Zbirka Druzbena odgovornost. IRDO Institute for Development of Social Responsibility, Maribor.Google Scholar
 34. [34]
  ISO (2010). ISO 26000. See: http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf.Google Scholar
 35. [35]
  James, O. (2007). Affluenza–a contagious middle class virus causing depression, anxiety, addiction and ennui. Random House, London.Google Scholar
 36. [36]
  Knez-Riedl, J., Mulej, M. & Dyck, R. G. (2006). Corporate social responsibility from the viewpoint of systems thinking. Kybernetes. 35(3/4): 441–460.CrossRefGoogle Scholar
 37. [37]
  Korten, D. S. (2009). Agenda for a New Economy. Berrett-Koehler, San Francisco.Google Scholar
 38. [38]
  Kušnik, M. (2016). Družbena odgovornost kot netehnološka inovacija v spletnih trgovinah v Sloveniji. Master thesis. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 39. [39]
  Lebe, S. S. and Mulej, M. (2014): Social responsibility and holism in tourism. Kybernetes, 43(3-4): 346–666.Google Scholar
 40. [40]
  Martin, G. (2006). World Revolution through World Law. IED, Sun City.Google Scholar
 41. [41]
  Martin, G. & Murphy, P. (eds.) (2009). Proceedings of 12th International Conference of International Philosophers for Peace. International Philosophers for Peace Society, Nainital.Google Scholar
 42. [42]
  Merhar, V., Mulej, M. & Žakelj, V. (2014). Odpravljanje neoliberalisticne protire-formacije državnega kapitalizma. Naše Gospodarstvo, 60(5-6): 68–76.Google Scholar
 43. [43]
  Mulej, M. (1974). Ljudski reki in dialekticna teorija sistemov (in Slovene). Naše Gospodarstvo, 21 (3-4): 207–212.Google Scholar
 44. [44]
  Mulej, M. (1979). Ustvarjalno delo in dialekticna teorija sistemov (in Slovene). Razvojni Center, Celje.Google Scholar
 45. [45]
  Mulej, M. (2006b). Absorbcijska sposobnost tranzicijskih manjsih podjetij za prenos invencij, vednosti in znanja iz univerz in institutov. UP, FM, Koper.Google Scholar
 46. [46]
  Mulej, M. (2007a). Systems theory–a worldview and/or a methodology aimed at requisite holism/realism of humans’ thinking, decisions and action. Syst Res and Beh Science, 24 (3): 547-357.Google Scholar
 47. [47]
  Mulej, M. (2007b). Inoviranje navad države in manjših podjetij. Koper: Faculty of Management, University of Primorska.Google Scholar
 48. [48]
  Mulej, M., et al. (1992). Teorije sistemov. Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 49. [49]
  Mulej, M., et al. (2006). Interdependence of systems theories. Kybernetes, 35(7/8): 942–954.CrossRefzbMATHGoogle Scholar
 50. [50]
  Mulej, M., et al. (2008). Invencijsko-inovacijski management (in Slovene). Korona, Ljubljana.Google Scholar
 51. [51]
  Mulej, M., Božicnik, S., Cancer, V., Hrast, A., Jere Lazanski, T., Jurše, K., Kajzer, Š., Knez-Riedl, J., Mlakar, T., Mulej, N., Potocan, V., Risopoulos, F., Rosi, B., Steiner, G., Štrukelj, T., Uršic, D., Ženko, Z. (2013). Dialectical Systems Thinking and the Law of Requisite Holism Concerning Innovation. Emergent Publications’, Litchfield Park, AZ, USA.Google Scholar
 52. [52]
  Mulej, M., Espejo, R., Jackson, M., Kajzer, S., Mingers, J., Mlakar, P., Mulej, N., Potocan, V., Rebernik, M., Rosicky, A., Schiemenz, B., Umpleby, S., Uršic, D. & Vallee, R., (2000). Dialekticna in druge mehkosistemske teorije (podlaga za uspešen management). Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 53. [53]
  Mulej, M. & Hrast, A. (eds) (2010). Eseji o družbeni odgovornosti. [Zbirka Družbena odgovornost]. IRDO inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Maribor, ECPD Slovenija, Ljubljana, Ypsilon, Ljubljana.Google Scholar
 54. [54]
  Mulej, M. & Kajzer, S. (1998). Ethic of interdependence and the law of requisite holism. In: Proc. of STIQE ’98, ISRUM, Maribor: 56-67.Google Scholar
 55. [55]
  Mulej, M. & R. Dyck (2014). Social responsibility beyond neoliberalism and charity. 4 volumes. Bentham Science, Shirjah, UAE.Google Scholar
 56. [56]
  Mulej, M., Hrast, A. & Ženko, Z. (2013). Social Responsibility–measures and measurement. Systems Practice and Action Research, 26(6): 471–588.CrossRefGoogle Scholar
 57. [57]
  Mulej, M., Hrast, A. & Dyck, R. (2014 and 2015). Social responsibility–a new socio-economic order. Systems Research and Behavioral Science, 32 (2):147–264.CrossRefGoogle Scholar
 58. [58]
  Mulej, M., Merhar, V. & Žakelj, V. (eds.) (2016). Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke. Družbeno-ekonomski in osebni pogoji za družbeno odgovornost (Stop hating your children and grandchildren. Socio-economic and personal preconditions of social responsibility. In Slovene), Book 1. IRDO and Kulturni Center, Maribor.Google Scholar
 59. [59]
  Mulej, M. & Hrast, A. (eds.) (2016). Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke (Stop hating your children and grandchildren. Informational preconditions of social responsibility. In Slovene), Book 2. IRDO and Kulturni Center, Maribor.Google Scholar
 60. [60]
  Mulej, M. & Cagran, B. (2016). Uveljavljanje družbene odgovornosti v vzgoji in izobraževanju. Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke (Implementation of Social Responsibility and Education. Stop hating your children and grandchildren. In Slovene), Book 3. Faculty of Education, University of Maribor, IRDO and Kulturni Center, Maribor.Google Scholar
 61. [61]
  Piketty, T. (2015). Kapital v 21. stoletju (Capital in the 21 century). Mladinska knjiga, Ljubljana.Google Scholar
 62. [62]
  Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Basics Books, New York.CrossRefGoogle Scholar
 63. [63]
  Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). Strategy & Society; The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review • hbr.org • December 2006.Google Scholar
 64. [64]
  Potocan, V. & Mulej, M. (2007). Transition into an Innovative Enterprise. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 65. [65]
  Potocnik, A. (2016). Viabilna regija–rezultat inoviranja z dialekticno teorijo sistemov in kibernetiko poslovni sistemov. Doctoral dissertation. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 66. [66]
  Rašic, K. (2015). Sistem indikatorjev tehnicno-tehnoloških raziskav, inovativnosti in znanja na primeru tranzicijskega gospodarstva. Doctoral dissertation. Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 67. [67]
  Rašic, K., Mulej, M. & Cancer, V. (2014). Modeling the quality of life-economic growth fuelled by technology research, innovation and knowledge. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 7(3): 104–131CrossRefGoogle Scholar
 68. [68]
  Rašic, K., Mulej, M. & Cancer, V. (2016). The influential knowledge factors of companies performance in Slovenia. Business Systems Research Journal, 7(1): 46–58.Google Scholar
 69. [69]
  SFPO (2010). Odlicnost: Prirocnik z orodji za družbeno odgovornost podjetij. SFPO–Slovenska fundacija za poslovno odlicnost, Ljubljana, and IRDO.Google Scholar
 70. [70]
  Smith, A. (1759, ed. 2000). The Theory of Moral Sentiments. Prometheus Books, New York.CrossRefGoogle Scholar
 71. [71]
  Smith, A. (2010). Bogastvo narodov. Raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov. Studia humanitatis, Ljubljana.Google Scholar
 72. [72]
  Stvarnik, D. (2016). Inoviranje v postopku prisilne poravnave. Master thesis. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 73. [73]
  Šarotar Žižek, S. (2012). Vpliv psihicne blaginje na temelju posameznikove zadostne in potrebne celovitosti na uspešnost (tranzicijske) organizacije. Dokt. dis. Maribor: UM, EPF.Google Scholar
 74. [74]
  Šarotar Žižek, S. & Mulej, M. in S. Treven (2014a). Zagotavljanje zadostne in potrebne osebne celovitosti cloveka. Maribor: IRDO.Google Scholar
 75. [75]
  Šarotar Žižek, S. & Mulej, M. in S. Treven (2014b). Osebna celovitost cloveka. Maribor: IRDO.Google Scholar
 76. [76]
  Šarotar Žižek, S. in S. Treven (2014c). Psihicno dobro pocutje zaposlenih. Maribor: IRDO.Google Scholar
 77. [77]
  Šarotar Žižek, S. in S. Treven (2014d). Model psihicnega dobrega pocutja zaposlenih na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti za krepitev uspešnosti. Maribor: IRDO.Google Scholar
 78. [78]
  Šarotar Žižek, S. in B. Milfelner (2014e). Vpliv menedžmenta cloveških virov na uspešnost organizacij. Maribor: IRDO.Google Scholar
 79. [79]
  Šarotar Žižek, S., Mulej, M., Treven, S. & Vaner, M. (2014). Well-being of all stakeholders in higher education-from knowledge management to knowledge-cum-values management. International Journal of Management in Education, 8(3): 225–243Google Scholar
 80. [80]
  Štrukelj, T. (2015). Dialekticni sistem vidikov za inoviranje upravljanja in vodenja tranzicijskega podjetja. Doctoral dissertation. University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor.Google Scholar
 81. [81]
  Varufakis, J. (2016). Globalni minotaver (Global Minotaurus). Cankarjeva založba, Ljubljana.Google Scholar
 82. [82]
  Zlatanovic, D. & Mulej, M. (2015). Soft-systems approaches to knowledge-cum-values management as innovation drivers. Baltic Journal of Management, 10(4): 497–518.CrossRefGoogle Scholar
 83. [83]
  Zore, M. (2016). Krepitev inovativnosti podjetij v Sloveniji z razvojem družbene odgovornosti. Doctoral dissertation. Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 84. [84]
  Zorko, T. (2016). Vpliv izobraževanja in usposabljanja na ustvarjalnost zaposlenih. Master thesis. Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 85. [85]
  Zrelec, A. (2016). Kvalitativni model za spoznanje razvojne faze v življenjskem ciklu manjšega podjeta z vidika obvladovanja podjetniških kriz z implementacijo netehnoloških inovacij. Master thesis. Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 86. [86]
  Zupancic, M. (2016). Inovacija upravljanja starejših znanjskih delavcev kot dejavnik inovativnosti in konkrencnosti trga dela kot podsistema gospodarstva v Sloveniji. Doctoral dissertation. Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Maribor.Google Scholar
 87. [87]
  Žakelj, V. (2013). Cas je za ekosocializem. Ljubljana: Založba VBG d.o.o.Google Scholar

Copyright information

© Systems Engineering Society of China and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

Authors and Affiliations

 • Matjaž Mulej
  • 1
  • 2
 • Zdenka Ženko
  • 1
  • 2
 • Viktor Žakelj
  • 3
 1. 1.University of MariborMariborSlovenia
 2. 2.IRDO Institute for the Development of Social ResponsibilityMariborSlovenia
 3. 3.ŽiriSlovenia

Personalised recommendations