Science & Education

, Volume 15, Issue 7–8, pp 779–799 | Cite as

Encyclopedia as Textbook

Article

Abstract

 Textbooks and encyclopedias represent different genres of scientific literature. Textbooks help the students to prepare for their examinations in various subjects taught at schools, such as logic, metaphysic, chemistry. In the 17th Century some Calvinist professors, mostly in Germany, thought that a universal wholeness should be taught for the students. Encyclopedias adequately expressed this vision. Some of these professors, including Johannes Alsted, were invited to Hungary, Transylvania, to introduce the encyclopedic spirit to the local schools. This act fostered the first textbook in Hungarian language written by János Apáczai Csere. This book was an encyclopedia born mostly in the Netherlands where the author studied. The Cartesian philosophy combined with a Ramist system served as the basis of the book. Its history shows how the local conditions influence the content of knowledge incorporated into a textbook.

Keywords

Seventeenth Century Chemistry Textbook Universal Knowledge Latin Language Printing Shop 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Alsted, J.H.: 1620, Cursus Philosophici Encyclopaedia, Christophori Corvini, Herborn.Google Scholar
 2. Alsted, J.H.: 1630, Scientiarum Omnium Encyclopaedia Septem Tomis Distincta, G. Corvinus, Herborn.Google Scholar
 3. Apáczai Csere, J.: 1653, A bölcsesség tanításáró1’ (On teaching wisdom), in J. Apáczai Csere (ed), 2001, Kis magyar logikácska és egyéb írások (Little Hungarian Logic and Other Writings), Kritérion Könyvkiadó, Bukarest – Kolozsvár. pp. 27–98.Google Scholar
 4. Apáczai Csere, J.: 1656, ‘Az iskolák fölöttébb süzkséges voltáról, és a magyaroknál való barbar állapotuk okairó1,’ (On the necessity of schools and on the causes of their barbarian state), in J. Apáczai Csere (ed.), 2001, Kis magyar logik ácska és egyéb írások (Little Hungarian Logic and Other Writings), Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, - Kolozsvár, 141–184.Google Scholar
 5. Apáczai Csere, J.: 1658, ‘Egy magyar akadémiának lerajzolása’, (The drawing of a Hungarian Academy) in J. Apáczai Csere (ed.), 2001, Kis magyar logik ácska és egyéb írások (Little Hungarian Logic and Other Writings), Kritérion Könyvkiadó, Bukarest – Kolozvár, pp. 193–210.Google Scholar
 6. Apáczai Csere, J.: 1977, Magyar Encyclopaedia, azaz minden igaz és hasznos bölcességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása – Kritérion Kiado´, Bukarest.Google Scholar
 7. Apáczai Csere, J.: 2001, Kis magyar logik ácska és egyéb írások (Little Hungarian Logic and Other Writings), Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, - Kolozsvár.Google Scholar
 8. Balogh, J.: 1999, ‘Kérdések, hipotézisek, feladatok a XVII. századi magyar puritanizmus kutatása kapcsán’ (Some questions, hypotheses and tasks related to the research on 17th century Puritanism in Hungary), in Fazekas Csaba (ed), Fiatal egyháztörténészek írasai, Miskolci Egyetem BTK Ujkori Magyar Történeti Tanszék, Miskolc. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/atfogo/egyhtor/html/gergely.htm
 9. Bán, I.: 1958, Apáczai Csere János, Akadémiai Kiadó, BudapestGoogle Scholar
 10. Bautz, F.W.: 1990, ‘Alsted, Johann Heinrich’ Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band I., pp. 124–125. http://www.bautz.de/bbkl/a/alsted_j_h.shtml
 11. Bensaude-Vincent, B. & Stengers, I.: 1996, A History of Chemistry, Harvard University Press, Cambridge, Mass., London.Google Scholar
 12. Bethlen, M.: 1858, Önéletrírás, (Memoir), Szalai László, Pest.Google Scholar
 13. Bisterfeld, J.H.: 1635, Elementa logica, Gyulafehérvári nyomda, Gyulafehérvár.Google Scholar
 14. Bisterfeld, J.H.: 1639 D uno Deo... Mysterium Pietatis, Elsevier, Leiden, Gyulafehérvár.Google Scholar
 15. Bóka, L. & Pándi, P. (eds.) 1957, A magyar irodalom története 1949-ig, (The History of Hungarian Literature-till 1949), Chapter: ‘A magyar puritánus mozgalom irodalma’, (The literature of the Hungarian puritan movement), Bibliotheca, Budapest.Google Scholar
 16. Bo1lók, J., (ed and transl): 1999, Comenius és a magyar iskola, (Comenius and the Hungarian school), Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.Google Scholar
 17. Brock, W.H. 1992The Fontana History of ChemistryFontana PressLondonGoogle Scholar
 18. Brooks, N.M.: 2000, ‘Dmitri Mendeleev’s Principles of Chemistry and the Periodic Law of the Elements,’ In A. Lundgren, and B. Bensaude-Vinent (ed.), Communicating Chemistry: Textbooks and Their Audiences, 1789–l939, Science History Publications, Canton, MA, pp. 295–309.Google Scholar
 19. Comenius, J.A.: 1645, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Amsterdam.Google Scholar
 20. Comenius, J.A.: 1656, Schola Ludus, seu Enciclopaedea Viva hoc est Janvae Linvarum Praxis Comica, Sárospatak.Google Scholar
 21. Comenius, J.A.: 1658, Orbis sensualium pictus, Nürnberg.Google Scholar
 22. Csorba, Cs., Földy, F. & Ködöböcz, J. (eds.).: 1997, Comenius és a sárospataki iskola, (Comenius and the Sárospatak school), Magyar Comenius Társaság and Comenius Tanítóképz§ F§iskola, Sárospatak.Google Scholar
 23. Dömötör, Á.: 1998, ‘Comenius szellemi környezete: A realista pedagógia csírái és összefüggései’, (Comenius’ intellectual environment: The beginnings and relations of the realist pedagogy), Új Holnap, March,. http://www.uni-misko1c.hu/city /Olvaso/ujholnap/marcius/marc96.htmGoogle Scholar
 24. Eisenstein, E. 1979The Printing Press as an Agent of Change: Communication and Cultural Transformation in Early-Modern EuropeThe University of California PressCambridgeGoogle Scholar
 25. Freedman, J.S. 1993‘The Diffusion of the Writings of Petrus Ramus in Central Europe, c. 1570-c. 1630’Renaissance Quarterly4698152CrossRefGoogle Scholar
 26. Fresenius, C.R.: 1841, Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, Braunschweig.Google Scholar
 27. Fresenius, C.R.: 1868, Bevezetés a minőleges vegyelemzésbe, vagyis a műtételek, a kémszerek és az ismertebb testeknek a kémszerek iránt való viseletének tana, Buda.Google Scholar
 28. Fuchs, K.: 2002, ‘Bisterfeld, Johann Heinrich’, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band XX., http://www.bautz.de/bbkl/b/bisterfeld_j_h.shtml –>Google Scholar
 29. Gordin, M.D. 2002‘The Organic Roots of Mendeleev’s Periodic Law’Historical Studies in the Physical and Biological Sciences32263290CrossRefGoogle Scholar
 30. Gyárfás, E. 1978ApáczaiGondolat KiadóBudapestGoogle Scholar
 31. Hajós, J.: 1999, ‘Apáczai egyik fő forrása: Ramus’, A Main Source of Apáczai: Ramus, inGoogle Scholar
 32. Hajós, (eds), Barangolás kolozsvári könyvtárakban, Bukarest, Kolozsvár: Kritérion, Könyvkiadó.Google Scholar
 33. Hannaway, O. 1975The Chemists and the World: The Didactic Origin of ChemistryThe Johns Hopkins University PressBaltimore, LondonGoogle Scholar
 34. Jardine, N.Secord, J.A.Spary, E.C. eds. 1996Cultures of Natural HistoryCambridge University PressCambridgeGoogle Scholar
 35. Johns, A. 1998The Nature of the Book: Print and Knowledge in the MakingThe University of Chicago PressChicago, LondonGoogle Scholar
 36. Kaji, M. 2002‘D. I. Mendeleev’s Concept of Chemical Elements and the Principles of Chemistry’Bulletin for the History of Chemistry2746Google Scholar
 37. Kaji, M. 2003‘Mendeleev’s discovery of the periodic law: The origin and the reception’Foundations of Chemistry5189214CrossRefGoogle Scholar
 38. Kratochvíl, M.K.: 1979, Comenius élete, (Comenius’ 1ife) (Transl. Cséfalvay E), EurópaGoogle Scholar
 39. Könyvkiadó and Bratislava: Madách Könyv-és Lapkiadó, Budapest.Google Scholar
 40. Libavius, A.: 1597, Alchemy, Frankfurt.Google Scholar
 41. Mendeleev, D.: 1905, Principles of Chemistry, (second edition), P.F. Collier, New York.Google Scholar
 42. Menk, G.:1981, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit 1584–1660: Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation, Selbstverlag der Historischen Kommission für Nassau, Wiesbaden.Google Scholar
 43. Mészáros, I.: 1989, A tankönyvkiadás története Magyarországon, (The History of Textbook Publishing in Hungary), Tankönyvkiadó, Budapest.Google Scholar
 44. Mészáros, A.: 2000, A filozófia Magyarországon: A kezdetektõl a 19. századig, (Philosophy in Hungary: From the Beginnings to the l9th century), Kalligram, Pozsony.Google Scholar
 45. Németh, L: 1957, Történeti drámák, 2. köt. (Historical Dramas, 2. Vol.) szépirodalmi Kiadó, Budapest.Google Scholar
 46. Ong, W.J. 1958Ramus and Talon InventoryHarvard University PressCambridge, MassGoogle Scholar
 47. Ong, W.J. 1983Ramus, Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of ReasonHarvard University PressCambridge, Mass., LondonGoogle Scholar
 48. Petrou, G.: ‘Translation studies and the history of science: the Greek textbooks of the 18th century,’ Published in this volume.Google Scholar
 49. Pukánszky, B. & Németh, A.: 1996, Neveléstörténet, (History of Education), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/jegyzet.htmlGoogle Scholar
 50. Rapaics, R. 1935‘A természettudomány a Nagyszombati egyetemen’, (Science in the Nagyszombat University)Természettudományi Közlöny67357367Google Scholar
 51. Szily, K. 1889‘Apáczai Encyclopaediája mathematikai és fizikai szempontból (Apáczai’s Encyclopedia from the point of view of mathematics and physics)Természettudományi Közlöny21465470Google Scholar
 52. Wilkins, J. 1668An Essay towards a Real Character, and a Philosophical LanguageJohn MartynLondonGoogle Scholar
 53. Yeo, R. 2001Encyclopaedic Visions: Scientific Dictionaries and Englightenment CultureCambridge University PressCambridgeGoogle Scholar
 54. Zemplén, M.J.: 1961, A magyarországi fizika története 1711-ig, (Histroy of physics in Hungary till 1711), Akadémiai Kiadó, Budapest.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute for Philosophical ResearchHungarian Academy of SciencesBudapestHungary

Personalised recommendations