Advertisement

Russian Journal of Nondestructive Testing

, Volume 40, Issue 9, pp 637–642 | Cite as

Migration of radionuclides in topsoil and vegetation cover in the territory of an underground nuclear explosion in the Republic of Sakha (Yakutia)

 • P. I. Sobakin
 • A. P. Chevychelov
 • I. V. Molchanova
Penetrant Methods

Abstract

Data about the content of 137Cs and 90Sr in topsoil and flora specimens in an area that was subject to an accidental underground nuclear explosion are presented. The radiological and environmental situation in the surveyed territory is shown to remain unfavorable.

Keywords

Migration Radionuclide Structural Material Vegetation Cover Nuclear Explosion 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Peaceful Underground Nuclear Explosions, Logachev, V.A., Ed., Moscow: Izd. AT, 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Otchet “O rezul’tatakh izucheniya vliyaniya podzemnykh yadernykh vzryvov na radiatsionnuyu obstanovku v Mirninskom raione Yakutskoi-Sakha SSR” (Report “On the Results of Studying the Influence of Underground Nuclear Explosions on the Radiation Environment in Mirninskii Region of Yakut-Sakha SSR”), Yakutsk, 1990.Google Scholar
 3. 3.
  Kiselev, V.V. and Burtsev, I.S., Likvidatsiya posledstvii avariinykh podzemnykh yadernykh vzryvov v zone mnogoletnei merzloty (Elimination of Consequences of Damaging Underground Nuclear Explosions in the Pergelisol Area),Yakutsk: YaF Izd. SO RAN (Yakutsk Division, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences), 2000.Google Scholar
 4. 4.
  Gedeonov, A.D., Kuleshova, I.N., Babushkina, L.P., Antsiferov, V.T., Shkroev, V.Yu., and Shuvalov, B.N., Results of Investigation of Soil Radioactivity in “Kristall” and “Kraton-3” Objects, in Sbornik dokladov I Respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Proc. of the I Republic Research and Practical Conference), Yakutsk, 1993, pp. 214–232.Google Scholar
 5. 5.
  Burtsev, I.S., Stepanova, S.K., and Kolodeznikova, E.N., Ekonomicheskaya otsenka ekologicheskikh posledstvii podzemnykh yadernykh vzryvov mirnogo naznacheniya v aspekte ustoichivogo razvitiya (Economic Assessment of Ecological Consequences of Peaceful Underground Nuclear Explosions in the Aspect of Stable Development), Yakutsk: YaF Izd. SO RAN (Yakutsk Division, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences), 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Arinushkina, E.V., Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv (Handbook on Chemical Analysis of Soils), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1970.Google Scholar
 7. 7.
  Pavlov, A.G., Migration of Cesium-137 and Strontium-90 in the Forage Chain of Reindeer under Conditions of Sakha Republic (Yakutia), Extended Abstract of Cand. Sci. Dissertation, Moscow, 2000.Google Scholar
 8. 8.
  Sukhorukov, F.V. et al., Ekologicheskaya obstanovka (radionuklidy, tyazhelye metally) territorii Nyurbinskogo i Ust’-Alanskogo ulusov Respubliki Sakha (Yakutia) (Ecological Situation (Radionuclides and Heavy Metals) in Territories of Nyurbinskii and Ust’-Aldanskii Uluses in Sakha Republic (Yakutia)), Yakutsk, 2001.Google Scholar
 9. 9.
  Sobakin, P.I., Chevychelov, A.P., Ushnitsikii, V.E., Lukovtseva, A.A., and Stepanov, V.E., Radioactive Cesium in Permafrost Soils and in Foodstuffs of Yakutia, Vest. Tomsk. Gos. Univ., 2003, no. 3 (V), pp. 212–213.Google Scholar
 10. 10.
  Kogan, R.M., Nazarov, I.M., and Fridman, Sh.D., Osnovy gamma-spektrometrii prirodnykh sred (Principles of Gamma Spectrometry of Natural Environment), Moscow: Atomizdat.Google Scholar
 11. 11.
  Sobakin, P.I., Accumulation of Natural Heavy Radionuclides by Mosses of South Yakutia, Sibirskii Ekolog. Zh., 2002, no. 1, pp. 29–34.Google Scholar
 12. 12.
  Shcheglov, A.I., Biogeokhimiya tekhnogennykh radionuklidov v lesnykh ekosistemakh: Po materialam 10-letnikh issledovanii v zone vliyaniya avarii na ChAES (Biogeochemistry of Technogenic Radionuclides in Forest Ecosystems: On the Basis of a 10-Year Research in the Chernobyl’ Atomic Power Plant Influence Zone), Moscow: Nauka, 1999.Google Scholar
 13. 13.
  Gosudarstvennyi doklad o sostoyanii okruzhayushchei sredy Respubliki Sakha (Yakutia) v 1999 godu (Official Report on the State of the Environment of Sakha Republic (Yakutia) in 1999), Yakutsk, 2001.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • P. I. Sobakin
  • 1
  • 2
 • A. P. Chevychelov
  • 1
  • 2
 • I. V. Molchanova
  • 1
  • 2
 1. 1.Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesInstitute of Ecological Problems of the Cryolite ZoneYakutskRussia
 2. 2.Ural Division, Russian Academy of SciencesInstitute of Plant and Animal EcologyYekaterinburgRussia

Personalised recommendations