Advertisement

Journal of Mining Science

, Volume 42, Issue 6, pp 570–577 | Cite as

The probability of rockburst occurrence in the Upper Silesian Coal Basin area dependent on natural mining conditions

 • M. Bukowska
Article

Abstract

The presented assessment system of the rockburst occurrence probability and of the state of rockburst hazard takes into account the natural conditions of mining operations over the Upper Silesian Coal Basin area. The principal assessment factors governing the rockburst occurrence probability and the state of rockburst hazard, which have been included in the author’s system, are as follows: depth of coal seam, rock mass structure, geomechanical properties of rocks, energetic properties of rocks, coal seam thickness, distance between a coal seam and a potential seismogenic layer, maximum seismic energy of tremors from a given coal seam. The following four classes of rockburst hazard have been distinguished: no hazard, low hazard, moderate hazard, high hazard.

Mining geomechanics rockburst prediction 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  E. Ragus and T. Zygadłowicz, “Rys historyczny występowania tąpań,” Przegląd Górniczy, 2, Katowice (1994).Google Scholar
 2. 2.
  Yu. Kabesh, “Interlinked risks in the coal industry,” in: New Problems in Science and Application. Mining Geomechanics and Surveying in the 3rd Millenium [in Russian], Saint Petersburg (2004).Google Scholar
 3. 3.
  A. Kidybiński, “Zagrożenie tąpaniami w górnictwie światowym — rozpoznanie i zapobieganie,” Prace, Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 1, Katowice (2003).Google Scholar
 4. 4.
  W. Konopko, “Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego,” GIG, Katowice (1999, 2001).Google Scholar
 5. 5.
  W. Konopko, “Doświadczalne podstawy kwalifikowania wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego do stopni zagrożenia tąpaniami,” Prace Głównego Instytutu Górnictwa, 795, Katowice (1994).Google Scholar
 6. 6.
  A. Kidybiński, W. Konopko, and J. Kabiesz, “Analiza ryzyka wystąpienia tąpnięcia w wyrobisku korytarzowym kopalni węgla,” Prace Naukowe GIG, 21, Katowice (1997).Google Scholar
 7. 7.
  W. Konopko, “Stan i przyczyny zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego,” Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie, 3, Katowice (1984).Google Scholar
 8. 8.
  W. Konopko, “Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego,” GIG, Katowice (2001).Google Scholar
 9. 9.
  M. Bukowska, “Geomechanical properties of rocks from the rockburst hazard point view,” Archives of Mining Sciences, 47/2, Cracov (2002).Google Scholar
 10. 10.
  M. Bukowska, “Wskaźnik skłonności do tąpań układu skały otaczające — pokład węgla,” Przegląd Górniczy, 1, Katowice (2003).Google Scholar
 11. 11.
  M. Bukowska, “Wskaźnik W NT naturalnego zagrożenia tąpaniami,” Przegląd Górniczy, 3, Katowice (2004).Google Scholar
 12. 12.
  L. Aller et al., “A standardized system for evaluating groundwater pollution using hydrogeologic settings,” Technical Report, USEPA EPA-600/2-85/0108 (1984).Google Scholar
 13. 13.
  W. Konopko, “Kompleksowa metoda oceny stanu zagrożenia tąpaniami, Metoda rozeznania górniczego określania potencjalnego stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk górniczych, Zasady i zakres stosowania kompleksowej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,” Główny Instytut Górnictwa, Instrukcje, 1, Katowice (1996).Google Scholar
 14. 14.
  J. Dubiński and W. Konopko, “Tąpania — ocena, prognoza, zwalczanie,” Główny Instytut Górnictwa, Katowice (2000).Google Scholar
 15. 15.
  E. Kajewski, “Metoda oceny zagrożenia jakości wód podziemnych przy pomocy systemu Drastic,” Zeszyty Naukowe AR, Wrocław (2000).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media, Inc. 2006

Authors and Affiliations

 • M. Bukowska
  • 1
 1. 1.Central Mining InstituteKatowicePoland

Personalised recommendations