Advertisement

Doklady Biological Sciences

, Volume 399, Issue 1–6, pp 434–437 | Cite as

Betulonic acid and derivatives, a new group of agents reducing side effects of cytostatics

 • I. V. Sorokina
 • T. G. Tolstikova
 • N. A. Zhukova
 • N. I. Petrenko
 • E. E. Schults
 • N. V. Uzenkova
 • O. R. Grek
 • S. V. Pozdnyakova
 • G. A. Tolstikov
Physiology

Keywords

Betulonic Acid 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Gershanovich, M.L., Filov, V.A., Akimov, M.A.,  et al. 1999Vvedenie v farmakoterapiyu zlokachestvennykh opukholeiSatisSt. Petersburg(Introduction to the Therapy of Malignant Tumors)Google Scholar
 2. 2.
  Amosova, E.N., Zueva, E.P., Razina, T.G., et al., Byull. Eksp. Biol. Med., 2003, no. 2, pp. 24–34.Google Scholar
 3. 3.
  Gol’dberg, E.G., Zueva, E.P. 2000Preparaty iz rastenii v kompleksnoi terapii zlokachestvennykh novoobrazovaniiTomsk. Univ.Tomsk(Pharmaceutical Preparations from Plants in Combined Therapy of Malignant Neoplasms)Google Scholar
 4. 4.
  RF Patent (11) 2 118 166 (13) S1, Izobreteniya, 1998, vol. 24, part. 2, p. 172.Google Scholar
 5. 5.
  Pisha, E., Chai, H., Lee, I.S. 1995Nat. Med.11046PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Rieber, M., Strasberg, R.M. 1998DNA Cell Biol.17399CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Zuco, V., Supino, R., Righetti, S.C.,  et al. 2002J. Cancer Lett.17517Google Scholar
 8. 8.
  Ubasheev, I.O. 1998Prirodnye lekarstvennye sredstva pri povrezhdeniyakh organov i tkaneiBuryat. Nauchn. Tsentr Sib. Otd. Ross. Akad. NaukUlan-Ude(The Use of Natural Pharmaceutical Drugs in Organ and Tissue Injuries)Google Scholar
 9. 9.
  Stal’naya, I.D., Garishvili, T.G. 1977Sovremennye metody v biokhimiiMeditsinaMoscow(Modern Methods in Biochemistry)Google Scholar
 10. 10.
  Korolyuk, M.A., Ivanova, L.I., Maiorova, I.G., et al., Lab. Delo, 1988, no. 1, pp. 16–18.Google Scholar
 11. 11.
  Grek, O.R., Mishenina, S.V., Pupyshev, A.B. 2002Byull. Eksp. Biol. Med.134413417Google Scholar
 12. 12.
  Avtandilov, G.G. 1990Meditsinskaya morfometriyaMeditsinaMoscow(Medical Morphometry)Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • I. V. Sorokina
  • 1
  • 2
 • T. G. Tolstikova
  • 1
  • 2
 • N. A. Zhukova
  • 1
  • 2
 • N. I. Petrenko
  • 1
  • 2
 • E. E. Schults
  • 1
  • 2
 • N. V. Uzenkova
  • 1
  • 2
 • O. R. Grek
  • 1
  • 2
 • S. V. Pozdnyakova
  • 1
  • 2
 • G. A. Tolstikov
  • 1
  • 2
 1. 1.Novosibirsk Institute of Organic ChemistryNovosibirskRussia
 2. 2.Novosibirsk State Medical AcademyNovosibirsk 52Russia

Personalised recommendations