Advertisement

The Dutch Drug Policy from a Regulatory Perspective

 • Toine Spapens
 • Thaddeus Müller
 • Henk van de Bunt
Article

Abstract

Starting in the 1970s, the Netherlands developed a regulatory regime for narcotic drugs by distinguishing between hashish and marihuana (“soft drugs”) and other drugs (“hard drugs”). The authorities decided to cease prosecuting the possession of consumer quantities of the former type and to allow the sale of soft drugs at “coffee shops”. However, they did little to control the activities of coffee shop operators, whereas the supply of soft drugs to the shops remained illegal. In this paper, we review the ongoing debate on the soft drug policy in the Netherlands and analyze it from the perspective of the regulation of illegal markets.

Keywords

Coffee shops Drug policy Narcotic drugs Organized crime Regulation 

References

 1. Agnew, R. (2011). Toward a Unified Criminology. New York/London: New York University Press.Google Scholar
 2. Beke, B., & van der Torre, E. (2010). Drugsscan Bergen op Zoom – Roosendaal, fact finding sheet. Arnhem – Rotterdam: Beke Advies/LokaleZaken.Google Scholar
 3. Beke, B., & van der Torre, E. (2011). Drugsscan Bergen op Zoom – Roosendaal, tweede infosheet. Arnhem – Rotterdam: Beke Advies en LokaleZaken.Google Scholar
 4. Beke, B., van der Torre, E., & van Duin, M. (2010). Stads- en regioscan in de grootste Brabantse gemeenten. De achtergronden van de onveilige GVI-scores. Apeldoorn, Politie en Wetenschap.Google Scholar
 5. Bieleman, B., Nijkamp, R., Reimer, J., & Haaijer, M. (2013). Coffeeshops in Nederland 2012. Groningen/Rotterdam: Intraval.Google Scholar
 6. Bovenkerk, F. (2001). Misdaadprofielen. Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
 7. Bovenkerk, F., & Hogewind, W. (2003). Hennepteelt in Nederland: het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding. Utrecht: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.Google Scholar
 8. Clarijs, A. (2007) De aanpak van wietteelt in Zuid-Nederland, paper presented at CIROC, Amsterdam, 12 December 2007.Google Scholar
 9. Cohen, H. (1975). Drugs, druggebruikers en drug-scene. Samson: Alphen aan de Rijn. 1975.Google Scholar
 10. Cohen, P. (1994/1996). The case of the two Dutch drug policy commissions. An exercise in harm reduction 1968–1976. Paper presented at the 5th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm, 7–11 March 1994, Addiction Research Foundation, Toronto. Revised in 1996 (http://dare.uva.nl/document/12561).
 11. de Bruyne, C. (1987). Bestrijding hasj-handel vergeten prioriteit”. Algemeen politieblad, 136, 488–490.Google Scholar
 12. de Kort, M. (1994). A short history of drugs in the Netherlands”. In E. Leuw & I. Haen Marshall (Eds.), Between Prohibition and Legalization. The Dutch Experiment in Drug Policy (pp. 3–22). Amsterdam/New York: Kugler Publications.Google Scholar
 13. de Kort, M. (1995). Tussen patiënt en delinquent; geschiedenis van het Nederlandse drugsbeleid. Hilversum: Uitgeverij Verloren.Google Scholar
 14. Fessem, van, E., Jansen, I., Kors, F., Lier, van, L., Maalsté, N., & Pennings, L. (2002). Blowen in de Bollenstreek. Een onderzoek naar de motieven en de wijze waarop cannabisgebruik- en handel plaatsvindt in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom. Den Haag, ES&E.Google Scholar
 15. Fijnaut, C., & de Ruyver, B. (2008). Voor een gezamenlijke beheersing van de drugscriminaliteit in de Euregio Maas-Rijn. Meuse-Rhine Euroregion: Maastricht.Google Scholar
 16. Gooren, W., & Rebel, J. (1998). Trendkaart Veiligheidsatlas georganiseerde criminaliteit in de politieregio Brabant-Noord. Tilburg: IVA.Google Scholar
 17. Heijden, van der, A. (2006). De cannabismarkt in Nederland. Raming van aanvoer, productie, consumptie en uitvoer. Zoetermeer, Korps Landelijke Politiediensten.Google Scholar
 18. Hoogstraten, van, S. “Opening Speech” in Ministry of Justice and ES&E, European City Conference on Cannabis Policy, Utrecht, 6–8 December 2001, 6–8.Google Scholar
 19. Janssen, O., & Swiertstra, K. (1987). Heroïnegebruikers in Nederland: een typologie van levensstijlen, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 20. Kamer, T. (1995). Het Nederlandse Drugbeleid. Sdu Uitgeverij: Continuïteit en verandering. The Hague.Google Scholar
 21. Korps Landelijke Politiediensten (KLPD, 2008). Drugsinbeslagnemingen en drugsprijzen. Nederland-2007. Zoetermeer. Korps Landelijke Politiediensten/IPOL.Google Scholar
 22. Korps Landelijke Politiediensten (KLPD, 2013) Hennepkwekerijen 2012. Zoetermeer: KLPD-IPOL.Google Scholar
 23. Kuipers, H. (1991). Inventarisatie cannabisverkooppunten in werkgebieden korpsen Rijks- en gemeentepolitie. Utrecht: Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs.Google Scholar
 24. Leitzel, J. (2008). Regulating Vice. Misguided Prohibitions and Realistic Controls. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 25. Leuw, E. (1994). Initial Construction and Development of the Official Dutch Drug Policy”. In E. Leuw & I. Haen Marshall (Eds.), Between Prohibition and Legalization. The Dutch Experiment in Drug Policy (pp. 23–40). Amsterdam/New York: Kugler Publications.Google Scholar
 26. Maalsté, N. (1995) Cannabis in Utrecht (deel 3): Stamgasten van coffee shops. Kenmerken, meningen en ervaringen van Utrechtse cannabisconsumenten die regelmatig koffieshops bezoeken. Utrecht, CVO.Google Scholar
 27. MacCoun, R. (2011). What can we learn from the Dutch cannabis coffeeshop system?’. Addiction, 106(11), 1899–1910.CrossRefGoogle Scholar
 28. Middelburg, B. (2001). De Godmother. Amsterdam: Uitgeverij LJ Veen.Google Scholar
 29. Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, PEO (1996) Bijlage VIII, Deel I onderzoeksgroep Fijnaut: Autochtone, allochtone en buitenlandse criminele groepen, Tweede Kamer, vergaderjaar 1995 – 1996, 24072, nr. 17.Google Scholar
 30. Siesling, M., Smeets, B., & Spapens, T. (2011). Geldbomen op zolder. Tilburg: IVA.Google Scholar
 31. Sifaneck, S. J., & Kaplan, C. D. (1995). Keeping off, stepping on, stepping off: The steppingstone theory reevaluated in the context of the Dutch cannabis experience. Contemporary Drug Problems, 23(3), 513–546.Google Scholar
 32. Snippe, J., Bieleman, B., Naayer, H. & Kruize A. (2005). Hektor in Venlo. Eindevaluatie: inspanningen, proces en resultaten 2001–2004. Groningen/Rotterdam: Intraval.Google Scholar
 33. Spapens, T. (2006). Interactie tussen criminaliteit en opsporing. De gevolgen van opsporingsactiviteiten voor de organisatie en afscherming van XTC-productie en –handel in Nederland, Antwerp/Oxford, Intersentia.Google Scholar
 34. Spapens, T. (2008a). Regulating Illegal Gambling Markets”. In T. Spapens, A. Littler, & C. Fijnaut (Eds.), Crime, Addiction and the Regulation of Gambling (pp. 93–107). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.CrossRefGoogle Scholar
 35. Spapens, T. (2008b). Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden. Antwerp/Oxford: Intersentia.Google Scholar
 36. Spapens, T. (2011) The Cannabis Market in the Netherlands. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1856467.
 37. Spapens, T. (2012). The Question of Regulating Illegal Markets. The Gambling and Cannabis Markets in the Netherlands”. GSTF Journal of Law and Social Sciences, 2(1), 30–37.Google Scholar
 38. Spapens, T. (2013). Dutch Crime Networks”. In G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 1211–1219). New York: Springer.Google Scholar
 39. Spapens, T., van de Bunt, H., & Rastovac, L. (2007). De wereld achter de wietteelt. The Hague: Boom Juridische Uitgevers.Google Scholar
 40. Tweede Kamer (2004). Kamerstuk 24077, nr. 124, 23 April 2004.Google Scholar
 41. Tweede Kamer (2011). Kamerstuk 24077, nr. 259, 27 May 2011.Google Scholar
 42. Tweede Kamer (2013). Kamerstuk 33593, nr. A/1, 26 March 2013.Google Scholar
 43. van de Bunt, H. (2006). “Hoe stevig zijn de fundamenten van het cannabisbeleid?”, Justitiële Verkenningen, nr. 1, 10–23.Google Scholar
 44. van der Stel, J. (2006). De rust is weergekeerd: 25 jaar drugs, drugsbeleid en drugsgebruikers. Tijdschrift voor Criminologie, 2(48), 131–143.Google Scholar
 45. van der Torre, E., Holvast, R., Keijzer, D., Beke, B., & Bik, J. (2013). Het nieuwe coffeeshopbeleid. Apeldoorn: Politieacademie.Google Scholar
 46. van Duyne, P., & Levi, M. (2005). Drugs and Money. Managing the Drug Trade and Crime-Money in Europe. Abingdon: Routledge.Google Scholar
 47. van Gemert, F., & Verbraeck, H. (1994). Snacks, Sex and Smack. The Ecology of the Drug Trade in the Inner City of Amsterdam”. In E. Leuw & I. Haen Marshall (Eds.), Between Prohibition and Legalization. The Dutch Experiment in Drug Policy (pp. 145–167). Amsterdam/New York: Kugler.Google Scholar
 48. van Laar, M., & van Ooyen-Houben, M. (2009). Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid. Trimbos Instituut/WODC: Utrecht/The Hague.Google Scholar
 49. van Solinge, T. B. (2008). De bestrijding van de cannabisteelt in Nederland in historisch perspectief. In T. Decorte (Ed.), Cannabisteelt in de lage landen. Perspectieven op de cannabismarkt in België en Nederland (pp. 141–159). Leuven/Voorburg: Acco.Google Scholar
 50. Vrij Nederland (2013). “Internationaal is reguleren van wiet geen probleem”, 30 November 2013.Google Scholar
 51. Weijenburg, R. (1996). Drugs en drugsbestrijding in Nederland. The Hague: Vuga Uitgeverij BV.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Authors and Affiliations

 • Toine Spapens
  • 1
 • Thaddeus Müller
  • 2
 • Henk van de Bunt
  • 2
 1. 1.Tilburg UniversityTilburgNetherlands
 2. 2.Erasmus UniversityRotterdamNetherlands

Personalised recommendations