Advertisement

Interceram - International Ceramic Review

, Volume 63, Issue 6, pp 266–271 | Cite as

History, Present State and Future of Czech Silica Bricks

 • K. LangEmail author
 • M. Kotouček
 • L. Nevřivová
Refractories Forum
 • 1 Downloads

Abstract

This article discusses the history and progress of silica materials production in the Czech Republic over the last 30 years, including descriptions of production capacity, characteristics and quality of individual product types as well as technological changes in the production of silica-based material. Current operational conditions and material applications are summarized. The last chapter of the article focuses on development of new kinds of silica materials and their possible utilization by customers, especially in the field of glass production.

Keywords

silica bricks silica bricks production dense silica materials glass silica 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  Lach, V., Lang, K., Novotny, B.: Fázové složení mikrostruktury některých našich a zahraničních dinasových výrobků. Stavivo 64 (1986) 343–352Google Scholar
 2. [2]
  Lang, K.: High-Duty Silica Refractories for Glass Melting Furnaces. Glass 72 [7] 254Google Scholar
 3. [3]
  Brunk, F.: Silica bricks for modern coke oven batteries. Cokemaking Internat. (2000) [2] 37–40Google Scholar
 4. [4]
  Lepere, K.E., Overkot, E.: Nároky na dinasové cihly jakožto na stavební materiál pro koksovací pece příští generace, (překlad). Cokemaking Internat. (1992) [1] 28–32Google Scholar
 5. [5]
  Zamboni, L.A., Caligaris, M.G.: Silica bricks after 15 years in service: critical study. Interceram (1997) [3] 162–166Google Scholar
 6. [6]
  Brunk, F., Spitz, J.: Experience with coke oven wall repairs using low thermal expansion silica brick material. Cokemaking Internat. (1998) 74–76Google Scholar
 7. [7]
  Snyder, W.J., Wu, K.T.: Reduction of alkali volatilization and refractory corrosion for OXY-FUEL fired furnaces. Internat. glass journal 102 (1999) 116–119Google Scholar
 8. [8]
  Brown, J.T., Spaulding, R.F.: New silica refractory for OXY-FUEL glass melting. Internat. glass journal 102 (1999) 120–124Google Scholar
 9. [9]
  Bauer, R.A., Lankhorst, A.M.: Advanced furnace design for energy efficient glass melting, Internat. glass journal 102 (1999) 128–131Google Scholar
 10. [10]
  Ercole, P.: Spalování kyslíku: Problémy a perspektivy rozvoje jeho použití ve výrobě obalového skla. Internat. glass journal 102 (1999) 136–139Google Scholar
 11. [11]
  Leblanc, J.R.: Konstrukce pece s kyslíkovým palivem a provozní úvahy pro sodno-vápenaté sklo, Internat. glass journal 102 (1999) 148–151Google Scholar
 12. [12]
  Vasica, L., Strouhal, T., Lang, K.: Průzkum vlastností hutných dinasových kamenů po 20 letech provozního zatížení ve stěně koksovací komory velkoprostorové KB, 30.Mezinárodní koksárenská konference, Malenovice; 9.–12.11. 2004.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.P-D Refractories CZ a.s.Velké OpatoviceCzech Republic
 2. 2.Faculty of Civil EngineeringBrno University of TechnologyBrnoCzech Republic

Personalised recommendations