Advertisement

Psycho Praktijk

, Volume 1, Issue 2, pp 25–28 | Cite as

Belonen is effectief: Is het ethisch het dan niet toe te passen?

 • Laura DeFuentes-Merillas
Forum
 • 146 Downloads

Abstract

Graag wil ik ingaan op de uitnodiging te reageren op het artikel van Vansteenkiste en collega’s.1 In dit artikel wordt getwijfeld aan de therapeutische waarde van contingency management (CM) interventies2 (beloning) bij de behandeling van verslaving. Het artikel roept veel vragen op die ik graag van commentaar wil voorzien, al kan ik er hier maar enkele bespreken. In wat nu volgt worden zowel de voordelen als de meest kritische kanten van het belonen belicht, zodat de lezer zelf zijn afwegingen kan maken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Noten

 1. 1.
  Vansteenkiste M ea (2009) Hoe (de)motiverend zijn beloningen in therapie? Een analyse vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. PsychoPraktijk 1: 25–27Google Scholar
 2. 2.
  De term contingency management refereert aan alle vormen van systematische beloning, die binnen deze interventies worden toegepastGoogle Scholar
 3. 3.
  Higgins ST ea (eds) (2007) Contingency management in substance abuse treatment. New York/London: The Guilford Press; Higgins ST ea (2004) Clinical implications of reinforcement as a determinant of substance use disorders. Annual review of psychology 55: 431-461Google Scholar
 4. 4.
  Lussier JP ea (2006) A meta-analysis of voucher-based reinforcement therapy for substance use disorders. Addiction 101: 192–203PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Higgins ST ea (eds) (2007) Contingency management in substance abuse treatment. New York/London: The Guilford Press/Higgins ea (2007), zie noot 3; Lussier ea (2006), zie noot 4; Poling J ea (2007) Treatment outcome predictors for cocaine dependence. American journal of drug and alcohol abuse 33: 191-206; Prendergast M ea (2006) Contingency management for treatment of substance use disorders: a meta-analysis. Addiction 101: 1546-1560; Priebe S ea (2009) Financial incentives to improve adherence to anti-psychotic maintenance medication in non-adherent patients — a cluster randomised controlled trial. BMC psychiatry 9: 61Google Scholar
 6. 6.
  Higgins ST ea (eds) (2007) Contingency management in substance abuse treatment. New York/London: The Guilford Press/Higgins ea (2007), zie noot 3Google Scholar
 7. 7.
  CGT heeft samen met CM de sterkste wetenschappelijke en klinisch empirische ondersteuning voor de behandeling van cocaïnegebruikers. De onderzoeksgroep van Higgins heeft Community Reinforcement Approach (CRA) als vorm van CGT toegepast samen met een vouchersysteem (CM) voor de behandeling van cocaïne afhankelijkheid. De CRA+Vouchersbehandeling werd uitgevoerd volgens de NIDA-handleiding: Budney AJ & Higgins ST (1998) National institute on drug abuse therapy manuals for drug addiction, manual 2: A Community Reinforcement Approach; treating cocaine addiction. Rockville, Md: National Institute on Drug Abuse). De invoering van deze gestandaardiseerde behandeling (CRA+Vouchers) is effectief aangetoond en uitvoerbaar voor de behandeling van cocaïneafhankelijke patiënten in Spanje en voor cocaïneafhankelijke patiënten met een comorbide opiaatafhankelijkheid in Nederland. Zie respectievelijk: Garcia-Rodriguez O ea (2009) Effects of voucher-based intervention on abstinence and retention in an outpatient treatment for cocaine addiction: a randomized controlled trial. Experimental and clinical psychopharmacology 17: 131-138; DeFuentes-Merillas L & De Jong CAJ (2008) Is belonen effectief? Community Reinforcement Approach + vouchers: Resultaten van een gerandomiseerde, multi-centre studie. Nijmegen: NISPA. Op dit moment is er een groep (‘De Kiem’ in samenwerking met de Universiteit van Gent) die de uitvoerbaarheid van de CRA+Vouchers behandeling in Vlaanderen onderzoekt (Zie ook de bijdrage van Vanderplasschen en collega’s in dit nummer)Google Scholar
 8. 8.
  Higgins ST ea (eds) (2007) Contingency management in substance abuse treatment. New York/London: The Guilford Press/Higgins ea (2007), zie noot 3Google Scholar
 9. 9.
  Olmstead TA & Petry NM (2009) The cost-effectiveness of prize-based and voucher-based contingency management in a population of cocaine- or opioid-dependent outpatients. Drug and alcohol dependence 102: 108–115; Petry NM ea (2005) Effect of prize-based incentives on outcomes in stimulant abusers in outpatient psychosocial treatment programs: A national drug abuse treatment clinical trials network study. Archives of general psychiatry 62: 1148-1156PubMedCrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 10. 10.
  Garcia-Rodriguez O ea (2008) Financing a voucher program for cocaine abusers through community donations in Spain. Journal of applied behavioral analysis 41: 623–628; Amass L & Kamien L (2004) A tale of two cities: Financing two vouchers programs for substance abusers through community donations. Experimental and clinical psychopharmacology 12: 147-155CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Rash CJ ea (2009) Income does not affect response to contingency management treatments among community substance abuse treatment-seekers. Drug and alcohol dependence 104: 249–253 12 Budney AJ & Higgins ST (1998) National institute on drug abuse therapy manuals for drug addiction, manual 2: A Community Reinforcement Approach; treating cocaine addiction. Rockville, Md: National Institute on Drug Abuse)/Budney AJ & Higgins ST (1998), zie noot 7; DeFuentes-Merillas L & De Jong CAJ (2004) Community Reinforcement Approach plus vouchers: Behandeling van cocaïne afhankelijkheid. Nederlandse vertaling van de therapy manuals for drug addiction a Community Reinforcement plus vouchers approach: Treating cocaine addiction. Sint -Oedenrode: Novadic-KentronPubMedCrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 12. 13.
  Meyers RJ & Miller WR (2001) A Community Reinforcement Approach to addiction treatment. (International research monographs in the addiction.) Cambridge: Cambridge University PressCrossRefGoogle Scholar
 13. 14.
  Zeldman A ea (2004) Motivation, autonomy support, and entity beliefs: Their role in methadone maintenance treatment. Journal of social and clinical psychology 23: 675–696CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.Nijmegen Institute for Scientist-Practitioner in Addiction (NISPA) de CRA+Vouchers behandeling in Nederland onderzochtNetherland

Personalised recommendations