Advertisement

Evidence-based verzekeringsgeneeskunde: een evaluatie van een EBM-workshop

 • R. Kok
 • J. L. Hoving
 • J. H. A. M. Verbeek
 • F. G. Schaafsma
 • P. B. A. Smits
 • F. J. M. Vlek
 • J. H. Duin
 • F. J. H. van Dijk
Onderzoek

Samenvatting

In dit onderzoek is een evidence-based medicine (EBM-)workshop voor verzekeringsartsen geëvalueerd. Uitkomstmaten voor dit onderzoek waren kennis en vaardigheden in EBM, attitude ten aanzien van EBM, intentie om EBM toe te passen, sociale invloed op gebruik van EBM, ervaren bekwaamheid in EBM-gebruik en daadwerkelijk EBM-gebruik. Na de workshop werd een significante verbetering van zelfgerapporteerde vaardigheden en ervaren bekwaamheid in EBM gevonden. Drie maanden na de workshop waren deze verbeteringen nog steeds significant. Verzekeringsartsen hadden vooral prognostische vragen rondom de gevalsbehandeling. Wij concluderen dat een eendaagse inleidende EBM-workshop effectief is voor verzekeringsartsen om kennis te maken met EBM, en dat de EBM-methodiek aansluit bij de bestaande praktijk.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr 2005/10.Google Scholar
 2. 2.
  Raad voor Gezondheidsonderzoek. Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde. Den Haag: Raad voor Gezondheidsonderzoek, 2004; publicatie nr 44.Google Scholar
 3. 3.
  Choy J. Het woord is aan de professionals. Rapportage over de raadpleging van de verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen over hun gewenste beeld van het sociaal medisch handelen. Amsterdam: Bureau Sociaal Medische Zaken, UWV, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Rosenberg W, Donald A. Evidence based medicine: an approach to clinical problem solving. BMJ 1995; 310(6987): 1122–1126.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Schaafsma FG, Hugenholtz NI, Boer AG de, et al. Enhancing evidence-based advice of occupational health physicians. Scand J Work Environ Health 2007; 33: 368–378.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Hugenholtz NI, Schaafsma FG, Nieuwenhuijsen K, et al. Effect of an EBM course in combination with case method learning sessions: an RCT on professional performance, job satisfaction, and self-efficacy of occupational physicians. Int Arch Occup Envron Health 2008; 82: 107–115.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Offringa M, Assendelft WJ, Scholten RJ. Inleiding in evidence-based medicine; Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. 2e herziene druk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum, 2003.Google Scholar
 8. 8.
  Verbeek JH, Dijk FJH van, Malmivaara A, et al. Evidence-based medicine in de praktijk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2004; 12: 2–8.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Hoving JL, Meijer WT, Willems JHB, et al. Onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde in de lift. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; 14: 462–465.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Schaafsma FG, Hugenholtz NIR, Boer AG de, et al. Stimuleren van evidence-based werken in de bedrijfsgeneeskundige praktijk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2007; 15: 389–395.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Kok R, Hoving JL, Verbeek JH, et al. Evaluation of a workshop on evidence-based medicine for social insurance physicians. Occup Med 2008; 58: 83–87.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Schaafsma F, Hulshof C, Dijk FJH van, et al. Information demands of occupational health physicians and their attitude towards evidence-based medicine. Scand J Work Environ Health 2004; 30: 327–330.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Vries H de, Mudde AN. Predicting stage transitions for smoking cessation applying the attitude-social influence-efficacy model. Psychol Health 1998; 13: 369–385.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Smits PBA, Verbeek JHAM, Dijk FJH van, et al. Evaluation of a postgraduate educational programme for occupational physicians on work rehabilitation guidelines for patients with low back pain. Occup Environ Med 2000; 57: 645–646.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Dinkevich E, Markinson A, Ahsan S, et al. Effect of a brief intervention on evidence-based medicine skills of pediatric residents. BMC Med Educ 2006; 6: 1.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  McCluskey A, Lovarini M. Providing education on evidence-based practice improved knowledge but did not change behaviour: a before and after study. BMC Med Educ 2005; 5: 40.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Taylor RS, Reeves BC, Ewings PE, Taylor RJ. Critical appraisal skills training for health care professionals: a randomized controlled trial. BMC Med Educ 2004; 4: 30.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Schaafsma F, Hulshof C, Boer A de, et al. Effectiveness and efficiency of a literature search strategy to answer questions on the etiology of occupational diseases: a controlled trial. Int Arch Occup Environ Health 2006; 80: 239–247.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Schaafsma F, Verbeek JH, Hulshof C et al. Caution required when relying on a colleague’s advice: a comparison between professional advice and evidence from the literature BMC Health Serv Res 2005; 5: 59.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Straus SE, Ball C, Balcombe N, et al. Teaching evidencebased medicine skills can change practice in a community hospital. J Gen Intern Med 2005; 20: 340–343.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • R. Kok
  • 1
  • 2
 • J. L. Hoving
  • 1
  • 2
 • J. H. A. M. Verbeek
  • 2
  • 3
 • F. G. Schaafsma
  • 2
 • P. B. A. Smits
  • 2
 • F. J. M. Vlek
  • 4
 • J. H. Duin
  • 4
 • F. J. H. van Dijk
  • 1
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde AMC-UWVVumcAmsterdamNederland
 2. 2.Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch CentrumUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland
 3. 3.Knowledge Transfer TeamFinnish Institute of Occupational HealthKuopioFinland
 4. 4.The Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)AmsterdamNederland

Personalised recommendations