De werkgroep voedselketen- en productieonderzoek

  • J. J. Beukema
Samenvattingen van Voordrachten
  • 9 Downloads

Keywords

Dene Aantal Soorten 

Literatuur

  1. BEUKEMA, J.J., 1968. Voedselketens in de Waddenzee. Jaarboek ZWO, p. 115 – 118.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1971

Authors and Affiliations

  • J. J. Beukema

There are no affiliations available

Personalised recommendations