Advertisement

Values at stake in late modernity relationships between maternal educational background, childrearing views, sanctions and children’s temperament

 • Dion Sommer
Articles

Summary

Some perspectives on society, family and childhood leave us with the impression that contemporary children are growing up in a post-traditional society that has decisively broken away from previous values. Based on a representative study of specific maternal childrearing values in a Scandinavian welfare society (Denmark) this article will present results that challenge this proposition. The actual degree of change and continuity is discussed, highlighting some important relationships between maternal vocational/educational background, childrearing beliefs, sanctions and the child’s temperamental style.

Keywords

Childhood Childrearing values 

Résumé

L’étude de société, de la famille et de l’enfance donnent l’impression que les enfants d’aujourd’hui grandissent dans une société post-traditionnelle qui a rompue de façon décisive avec les valeurs préexistantes. Fondé sur une étude représentative des valeurs maternelles d’éveil spécifiques à l’état providence dans la société scandinave (Danemark), cet article présente des résultats relatifs à cette analyse. Le réel degré de changement, comme de continuité est examiné, soulignant l’importance des relations entre le contexte maternel éducatif et professionnel, les dogmes liés à l’éveil, les sanctions et le caractère de l’enfant.

Resumen

Algunas perspectivas de la sociedad, la familia y la niñez, nos dan la impresión de que los niños de hoy crecen en una sociedad post-tradicional que se ha separado definitivamente de los valores de las sociedades previas. Sobre la base de una investigación representativa de los valores maternales especificos de una sociedad escandinava tradicional (Dinamarca), éste artículo presenta los resultados que discuten esta proposición valòrica. Se critica el nivel acutal de cambio y de continuación, subrayando algunas relaciones importantes entre la formación profesional de la madre, convencimientos de cómo educar al niño, sanciones y el tipo de temperamento del niño.

References

 1. Andersen, B. J. & Hansen, E. J. (2000).Et Sociologisk Vœrktøj — Introduktion til den Kvantitative Metode. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 2. Andersen, E. B. (1973).Conditional Inference Models for Measuring. København: Mentalhygiejnisk Forlag.Google Scholar
 3. Andersen, D. & Hestbæk, A-D. (1999).Ansvar og Vœrdier. En Undersøgelse i Børnefamilier. København: Socialforskningsinstituttet.Google Scholar
 4. Brenner, V. & Fox, R. A. (1999). ‘An Empirically Derived Classification of Parenting Practices’.The Journal of Genetic Psychology,160(3).Google Scholar
 5. Beck, U. (1997).Risikosamfundet—På Vej mod en Ny Modernitet. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 6. Berk, L. (2000).Child Development. 5th edition. Boston: Allyn and Bacon.Google Scholar
 7. Bourdieu, P. (1997).Af Praktiske Grunde—Omkring Teorien om Menneskelig Handlen. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 8. Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1992).Refleksiv Sociologi—Mål og Midler. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 9. Bruner, J. (1990),Acts of Meaning. Massachusetts: Harvard University Press.Google Scholar
 10. Bruner, J. (1998).Uddannelseskulturen. København: Munksgaards Forlag.Google Scholar
 11. Christensen, E. (2000).Det 3-årige Barn. København: Socialforskningsinstituttet.Google Scholar
 12. Christensen, E. (2001). ‘Brug af Legemlig Afstraffelse i Opdragelsen af 3-årige’.Nordisk Psykologi,53(1).Google Scholar
 13. Christoffersen, M. (1999).Spœdbarnsfamilien. København: Socialforsknings-instituttet.Google Scholar
 14. Cole, M. (1996).Cultural Psychology. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.Google Scholar
 15. Dencik, L. (1995). ‘Välfärdens Barn eller Barns Välfärd? Om Till-syn, Hän-syn, och Fel-syn’. In L. Dahlgren & K. Hultqvist (Eds.),Seendet och Seendets Villkor. Stockholm: HLS Förlag.Google Scholar
 16. Dencik, L. & Jorgensen, P. S. (Eds.) (1999).Børn og Familie i Det Postmoderne Samfund. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 17. Dogde, K. A., et al. (1994). ‘Socialization Mediators of the Relation between Socioeconomic Status and Child Conduct Problems’.Child Development, 65.Google Scholar
 18. Goodenow, J.J. & Collins, W. A. (Eds.) (1990).Development According to Parents: The Nature, Sources, and Consequences of Parent’s ideas. Hillsdale, N.J.: Erlbaum Publishers.Google Scholar
 19. Halldén, G. (1999). ‘Forældreperspektiv og Barneperspektiv på Familieliv og den Gode Barndom’. In L. Dencik & P. S. Jørgensen (Eds.),Børn og Familie i Det Postmoderne Samfund. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 20. Hansen, E. J. (1995).En Generation Blev Voksen. København: Socialforsknings-instituttet.Google Scholar
 21. Inglehart, R. et al. (1998).Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook: The University of Michigan Press.Google Scholar
 22. Jeppesen, K. J. & Nielsen, A. (1998).Etniske Minoritetsbørn i Danmark — Det Første Leveår. København: Socialforskningsinstituttet.Google Scholar
 23. Jørgensen, C. R. (2002).Psykologien i Senmoderniteten. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 24. Kompetencerådet (1998). Rapport. København: Strategisk Forum.Google Scholar
 25. Kuczynski, L. et al. (2001). ‘Value Socialization in a Bi-directional Context’. In J.E. Grusec & L. Kuczynski (Eds,),Parenting and The Internalization of Values: A Handbook of Contemporary Theory. New York: Wiley & Sons.Google Scholar
 26. Larsen, J. E., Lind, J. & Møller, I. H. (2000).Kontinuitet og Forandring. Gylling: Samfundslitteratur.Google Scholar
 27. Langsted, O. & Sommer, D. (1994).Småbørns Livsvilkår i Danmark. København: Hans Reitzels ForlagGoogle Scholar
 28. Luster, T., et al. (1989). ‘The Relation Between Parental Values and Parenting Behavior’.Journal of Marriage and the Family, 51.Google Scholar
 29. Monrad (1936).Moderens Dagbog — Det Sunde Barns Pleje. København: Gyldendalske Boghandel — Nordisk Forlag.Google Scholar
 30. Palacious, J. (1990). ‘Parent’s Ideas About The Development and Education of Their Children. Answers to Some Questions’.International Journal of Developmental Psychology,13(2).Google Scholar
 31. Rasch, G. (1980).Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. USA: Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 32. Rogoff, B. (1990).Apprenticeship in Thinking. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 33. Schaffer, R. (1996).Social Development. Oxford: Basil Blackwell Publishers.Google Scholar
 34. Sommer, D. (2003a).Barndomspsykologi — Udvikling i en Forandret Verden. 2nd rev. ed. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 35. Sommer, D. (2003b).Barndomspsykologiske facetter. Aarhus: Systime Academic.Google Scholar
 36. Sommer, D. (1999). ‘Faderskab i Radikalmoderniteten — En Undersøgelse af Fader-Spaedbam Relationen’. In P.S. Jørgensen & L. Dencik (Eds.),Børn og Familier i Det Postmoderne Samfund. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
 37. Sommer, D. (2001).At Blive en Person — Forœldreskab og Borns Tidlige Folelser. København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2005

Authors and Affiliations

 1. 1.Psykologisk Institut NobelparkenAarhus UniversitetÅrhus CDenmark

Personalised recommendations