Advertisement

Neuropraxis

, Volume 7, Issue 3, pp 72–77 | Cite as

Erfelijkheid en intelligentie

 • Daniëlle Posthuma
Artikelen
 • 247 Downloads

Abstract

Wereldwijd lopen de schattingen voor de erfelijkheid van intelligentie uiteen van 60 tot 80% (Bouchard & McGue, 1981). Een hoge erfelijkheid impliceert dat verschillen tussen personen in intelligentie voornamelijk zijn toe te schrijven aan verschillen tussen personen in erfelijke aanleg en in mindere mate aan verschillen in de omgeving. ‘Erfelijke aanleg’ of ‘omgeving’ zijn echter zeer globale begrippen; het is nog steeds niet bekend welke genen van belang zijn voor intelligentie en volgens welke neurofysiologische routes deze genen de intelligentie beïnvloeden.

Literatuur

 1. Baaré W.F.C. (2001). Brain structure abnormalities in schizophrenia and genetic variation in human brain morphology. Proefschrift, Universiteit Utrecht.Google Scholar
 2. Baaré W.F.C., Hulshoff Pol H.E., Boomsma D.I., Posthuma D., de Geus E.J.C., Schnack H.G.,Haren N.E. van, Oel C.J. van, Kahn R.S. (2001). Quantitative genetic modeling of human brain morphology variation. Cerebral Cortex, 11, 816-824.Google Scholar
 3. Baddeley A.D. (1986). Working memory. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 4. Bouchard T.J. jr., McGue M. (1981). Familial studies of intelligence: A review. Science, 212, 1055-1059.Google Scholar
 5. Barker D.J. (1998). In utero programming of chronic disease. Clin Sci, 95, 115-128.Google Scholar
 6. Klimesch W. (1999). eeg alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. Brain Res Brain Res Rev, 29, 169-195.Google Scholar
 7. Lebedev A.N. (1990). Cyclical neural codes of human memory and some quantitative regularities in experimental psychology. In: H.G. Geissler (red.). Psychophysical explorations of mental structures. Hogrefe & Huber Publishers.Google Scholar
 8. Neale M.C., Cardon L.R. (1992). Methodology for Genetic Studies of Twins and Families. Dordrecht: Kluwer.Google Scholar
 9. Posthuma D., de Geus E.J.C., Baaré W.F.C., Hulshoff Pol H.E., Kahn R.S., Boomsma D.I. (2002). The association between brain volume and intelligence is of genetic origin. Nature Neuroscience, 5, 83-84.Google Scholar
 10. Vernon P.A. (1983). Speed of information processing and general intelligence. Intelligence, 7, 53-70.Google Scholar
 11. wais-III. (1997). Dutch version. Manual. Lisse: Swets and Zeitlinger.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations