Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 25, Issue 4, pp 240–245 | Cite as

Professionalisering, debat en context

  • Willemine Regouin
Article
  • 26 Downloads

Samenvatting

Bij het 25-jarig jubileum van Supervisie en Coaching

Bij het bereiken van een mijlpaal als een 25-jarig jubileum is het goed zowel terug als vooruit te blikken op de functie die ons vaktijdschrift heeft in het kader van de professionalisering van supervisoren, coaches en andere begeleiders in een veranderende context. Debat tussen vakgenoten is daarbij onontbeerlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations