Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 25, Issue 3, pp 151–177 | Cite as

Op weg naar professioneel meesterschap

 • Hans Bennink
Article

Samenvatting

Welke stadia zijn er te onderscheiden in de ontwikkeling naar pro-fessioneel meesterschap? Wat kenmerkt deze stadia en welke sta-diumspecifieke begeleidingsvragen zijn er te onderscheiden?

Bibliografie

 1. Arnold, H.J., & Feldman, D.C. (1980). Organizational behavior. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 2. Bender, M. (2005). Intuïtie op de kaart. Supervisie en Coaching, 22, 168-182.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bennink, H. (1993a). De ontwikkeling van de supervisor. Supervisie in opleiding en beroep, 10 (1), 3-16.Google Scholar
 4. Bennink, H. (1993b). Hoe zien (sommige) supervisoren hun ontwikke-ling? Resultaten en evaluatie van een lezersenquête. Supervisie in opleiding en beroep, 10 (special), 13-29.Google Scholar
 5. Bennink, H. (2005). De ethische opdracht van supervisie en coaching. Peter Heintel over de waardenproblematiek in supervisie en coaching. Supervisie en Coaching, 22, 202-221.Google Scholar
 6. Bouwkamp, R. (1977). Agologisch werkboek. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 7. Erikson, E.H. (1972). Het kind en de samenleving. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
 8. Erikson, E.H. (1982). The life cycle completed. A review. New York/Londen: Norton.Google Scholar
 9. Fowler, J.W. (1981). Stages of faith. The psychology of human development and the quest for meaning. San Francisco: Harper & Row.Google Scholar
 10. Haaften, A.W. van, Korthals, M., Widdershoven, G.A.M., Mul, J. de, & Snik, G. (1986). Ontwikkelingsfilosofie. Een onderzoek naar de grondslagen van ontwikkeling en opvoeding. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 11. Kessel, L. van (1990a). Kolbs typologie van leerstijlen. Een hulpmiddel voor begeleiding van het leren van supervisanten. Supervisie in oplei-ding en beroep, 7 (2), 26-44.Google Scholar
 12. King, P.M., & Kitchener, K.S. (1994). Developing reflective judgment: understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass.Google Scholar
 13. Kohlberg, L., Levine, Ch., & Hewer, A. (1983). Moral stages: a current formulation and a response to critics. Basel: Karger.Google Scholar
 14. Leenstra, M. (1978). Theorie, methode en opleiding. Tijdschrift voor Ago-logie, 7, 90-101.Google Scholar
 15. Loevinger, J. (1976). Ego development. Conceptions and theories. San Fran-cisco: Jossey-Bass.Google Scholar
 16. Meer, W. de, & Rombout, T. (2005). Intervisie. Een wegwijzer. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 17. Mok, A.L. (1973). Beroepen in actie. Bijdrage tot een beroepensociologie. Meppel: Boom.Google Scholar
 18. Parizeau, M.-H. (1994). Individuele narrativiteit en identiteit: Rorty over een ethiek van het goede leven. In Hottois, G., Bossche, M. van den, & Weyenbergh, M. (Red.), Richard Rorty. Ironie, politiek en postmo-dernisme (pp. 79-93). Antwerpen/Baarn: Hadewijch.Google Scholar
 19. Senge, P. (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scriptum.Google Scholar
 20. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 21. Skovholt, T.M., & Rønnestad, M.H. (1992). The evolving professional self. Stages and themes in therapist and counselor development. Chichester: John Wiley & Sons.Google Scholar
 22. Smit, C. (2002). ‘Stages of concern’. De vijf fasen in het leren van een vak. In M. Rondeel & S. Wagenaar (Red.), Kennis maken. Leren in gezelschap (pp. 166-189). Schiedam: Scriptum.Google Scholar
 23. Snarey, J., Kohlberg, L., & Noam, G. (1983). Ego development in perspective: structural stage, functional phase, and cultural age-period models. Developmental Review, 3, 303-338.CrossRefGoogle Scholar
 24. Verhofstadt-Denève, L., Geert, P. van, & Vyt, A. ( 2003). Handboek ont-wikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 25. Watkins, C.E. Jr. (1990). Development of the psychotherapy supervisor. Psychotherapy, 27, 553-560.Google Scholar
 26. Watkins, C.E. Jr. (1995). Researching psychotherapy supervisor development: four key considerations. Clinical Supervisor, 13, 111-118.CrossRefGoogle Scholar
 27. Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Over ken-niswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum.Google Scholar
 28. Worthington, E.L. Jr. (1987). Changes in supervision as counselors and supervisors gain experience: a review. Professional Psychology: Research and Practice, 18, 189-208.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations