Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 25, Issue 2, pp 85–86 | Cite as

Redactioneel

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het tweede nummer in jubileumjaar 2008, het jaar van de vijfentwintigste jaargang, bestaat uit twee artikelen en een aantal inhoudelijk uiteenlopende, maar soms onverwacht met elkaar verband hou-dende rubriekteksten: bijdragen aan het interview, de gereedschapskist en de nieuwe rubriek over de grens (over professionele begeleiding in het buitenland), vijf boekbesprekingen in de rubriek literatuur en ten slotte een bijdrage aan de rubriek de estafette.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations