Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 25, Issue 1, pp 50–58 | Cite as

De Gereedschapskist

Article

Samenvatting

Professionele begeleiders kunnen leren van elkaars ‘gereedschap’. Er zijn vele technieken en werkwijzen die, mits methodisch correct ingezet, het begeleidingsproces kunnen vergemakkelijken. Dat kan een specifiek type interventie zijn of een specifiek hulpmiddel (bijv. rollen-spel, uitbeelden, kennismakingsoefening, test, afslui-tingsritueel).

Bibliografie

  1. Brouwer, C. (1996). Opleiden, trainen, presenteren. Baarn: Nelissen.Google Scholar
  2. Kolker, G., & Kaspers, T. (2005). De Eigen Wijze manager. Congruent leidinggeven. Amsterdam: Reed Elsevier.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations