Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 113–113 | Cite as

1580 Verzwaard Adviesrecht Bij Benoeming Op Basis Van Sociaal Plan

Article

Samenvatting

De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid hoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations