Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 101–102 | Cite as

1559 Nieuw Meetinstrument Verbetert Kwaliteit Opleiding

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Artsen in opleiding tot specialist (aios) leren voor een belangrijk deel hun vak op de werkvloer. Klarke Boor, arts in opleiding tot gynaecoloog, ontwikkelde een meetinstrument dat laat zien dat niet alleen fysieke omstandigheden bijdragen aan een goede opleiding geneeskunde, maar juist ook het werkklimaat op de verschillende ziekenhuisafdelingen een grote rol speelt bij de ontwikkeling tot specialist. Zij promoveert bij VU medisch centrum

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations