Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 96–96 | Cite as

1551 Oogziekenhuis Rotterdam Behaalt Niaz-Accreditatie

► Kwaliteitsstandaarden
  • 2 Downloads

Samenvatting

Als eerste categoraal ziekenhuis in Nederland heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam de accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) ontvangen. De NIAZ-accreditatie is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen en geeft aan dat een organisatie adequate en veilige zorg biedt aan haar patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations