Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 92–93 | Cite as

1545 IGZ Inventariseert Kwaliteitsgegevens Zbc’s En Privéklinieken

► Kwaliteitstoetsing

Samenvatting

Met het rapport Het resultaat telt privéklinieken heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het eerst kwaliteitsgegevens van privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) geïnventariseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations