Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 81–82 | Cite as

1530 Brand Is ‘Zorgenkind’ Van Zorgpersoneel

Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Een derde van het personeel van ziekenhuizen en verpleeghuizen is bang dat bij een brand niet iedereen veilig uit het gebouw komt. Zij weten niet hoe ze moeten handelen in geval van brand. Dat heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting gemeld. De organisatie deed een steekproef onder 420 medewerkers van ziekenhuizen en 420 medewerkers van verpleeghuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations