Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 75–75 | Cite as

1520 Provincie Gelderland Garandeert Geld Jeugdzorg

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De provincie Gelderland garandeert volgend jaar de kosten van de jeugdzorg. Als er wachtlijsten of financiële tekorten ontstaan, legt de provincie net zoveel geld op tafel als nodig is. Dat hebben Provinciale Staten van Gelderland unaniem besloten op voorstel van D66, meldt dagblad De Gelderlander.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations