Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 68–69 | Cite as

1510 Koopkrachtverlies Chronisch Zieken En Gehandicapten Het Grootst

► Gehandicaptenzorg
  • 14 Downloads

Samenvatting

Het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) berekend dat chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens er in 2010 aanzienlijk meer op achteruitgaan in inkomen dan andere Nederlanders. Degenen met hoge zorgkosten, worden het meest getroffen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations