Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 57–57 | Cite as

1492 LHV En Zn Helpen Gedupeerde Huisartsen Van Declaratie Direct

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om de huisartsen die gedupeerd zijn door het faillissement van LHV Declaratie Direct zo veel mogelijk te helpen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations