Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 50–51 | Cite as

1483 Brainport Health Innovation Start Twee ‘Slimme Zorg’- Projecten

Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

De provincie Noord-Brabant verleent subsidie aan Brainport Health Innovation voor de projecten ‘Diensten Op Afstand’ en ‘Vroegsignalering Dementie’. Deze twee projecten gaan van start in Zuidoost-Brabant en zijn gericht op zorg en diensten in huis met behulp van innovatieve informatie- en communicatietechnologie (ICT). De subsidie, ter hoogte van ruim één miljoen euro, wordt verleend in het kader van Subsidieregeling Slimme Zorg 2009-2011.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations