Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 42–42 | Cite as

1468 Schuld Wanbetalers Zorgpremie 600 Miljoen Euro

► Premies
  • 8 Downloads

Samenvatting

Wanbetalers van de zorgpremie hebben gezamenlijk een bedrag van zeshonderd miljoen euro aan niet betaalde premies open staan. Landelijk gaat het om zo’n 280.000 mensen met een betalingsachterstand. Dit meldt de NOS.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations