Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 37–38 | Cite as

1458 Zorgverzekering: Weinig Animo Voor Overstappen

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Slechts drie procent van de bevolking is van plan om per 2010 over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Iets meer dan veertig procent twijfelt nog en ruim 56 procent weet nu al zeker dat ze klant blijven bij hun huidige verzekeraar. Consumenten vinden overstappen te veel moeite en zien te weinig verschillen in premie en dekking, zo blijkt uit een panelonderzoek van de Consumentenbond. Voor mensen die wel een overstap overwegen, is besparen veruit de belangrijkste reden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations