Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 10, pp 31–31 | Cite as

1450 Oxycontin; Aanwijzingsbevoegdheid Zorgverzekeraars Op Grond Van De Laagste Prijs; Procedure Contractering Preferente Geneesmiddelen Aanbestedingsprocedure?

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Rechtbank ’s-Gravenhage wees op 8 juni 2009, onder nummer 337651/KG ZA 09-621, vonnis in een geschil tussen een geneesmiddelenfabrikant en zorgverzekeraars over de contractering van preferente geneesmiddelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations