Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 9, pp 115–115 | Cite as

1418 Sterke Daling Aantal Rokende Jongeren

► Diversen
  • 17 Downloads

Samenvatting

Het aantal rokende jongeren in de leeftijd van tien tot en met negentien jaar is het afgelopen jaar sterk gedaald. Stak begin 2008 nog 24 procent van de jongeren binnen een periode van vier weken een sigaret op; begin 2009 daalde dit percentage naar 21. Zo blijkt uit onderzoekscijfers van instituut TNS NIPO. In vergelijking met de volwassen rokers (wel eens gerookt: 28% in 2007, 27% in 2008) is er met drie procent dus sprake van een nog sterkere daling. Het aantal dagelijkse jeugdige rokers daalde van zestien naar veertien procent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations