Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 9, pp 93–93 | Cite as

1386 Ziekenhuizen Schrappen Banen

Article

Samenvatting

De Alysis Zorggroep in Arnhem brengt de personeelssterkte omlaag. De Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, Ziekenhuis Zevenaar en Kliniek Velp schrapt binnenkort zeventig van de 3.350 fte’s (fulltime equivalenten).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations