Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 9, pp 66–66 | Cite as

1341 AIO-Apotheken In Surseance

► Apothekers

Samenvatting

Een deel van apotheekketen AIO Apotheken/ Medsen Apotheken heeft surseance van betaling moeten aanvragen. Hierdoor worden zeven apotheken met sluiting bedreigd. Apothekersorganisatie KNMP verwacht meer surseances en faillissementen als de financiële positie van apotheken niet snel verbetert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations