Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 9, pp 10–26 | Cite as

1281 Inkomsten Zorgverzekeraars In Beweging1

Rendement onder druk
 • E. Snijders
 • M. Nuyten
 • E. Dantuma
► Inleidend Artikel
 • 36 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars worden in toenemende mate risicodragend. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het vergroten van het B-segment van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s), veranderingen in het systeem van de ex-ante- en de ex-postrisicoverevening en het invoeren van functionele bekostiging voor chronische aandoeningen. Voor 2008 vallen de resultaten uit beleggingen tegen. De grote zorgverzekeraars sluiten daarom voor 2008 de boeken met een negatief resultaat. De recessie maakt de situatie in 2009 niet rooskleuriger. In 2009 bedragen de zorgkosten circa 58 miljard euro. In het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt ruim 31 miljard euro uitgegeven; de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) kost ruim 21 miljard euro. De uitgaven voor gezondheidszorg veranderen geleidelijk, onder andere door de bevolkingssamenstelling. Het aantal inwoners stijgt gestaag en de levensverwachting gaat omhoog. Ouderen krijgen bovendien vaker te maken met chronische ziekten, waardoor de vraag naar geneeskundige zorg blijft toenemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • E. Snijders
  • 1
 • M. Nuyten
  • 1
 • E. Dantuma
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations