Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 139–140 | Cite as

1253 Consumentenbond: Één Klachtenloket Voor De Zorg

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op zich hard te maken voor één landelijk klachtenloket in de zorg. Alleen met één onafhankelijke, laagdrempelige geschillencommissie is het voor consumenten en patiënten duidelijk waar zij met klachten over zorgaanbieders naartoe kunnen. Binnenkort zal de Tweede Kamer het Wetsvoorstel cliëntenrechten in de zorg behandelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations