Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 125–126 | Cite as

1231 Ziekenhuisbrede Accreditatie St Jansdal

Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuis St Jansdal heeft op van de directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditering van Ziekenhuizen (NIAZ) te horen gekregen dat het ziekenhuis de NIAZ-accreditatiestatus zal verkrijgen en voor de komende vier jaar mag voeren. Dat betekent dat het ziekenhuis nu ziekenhuisbreed geaccrediteerd is. De formele brief is onderweg. Medio 2010 volgt nog een werkbezoek van een dag; dan kijken de auditoren voornamelijk naar de voortgang die er geboekt is met de uitvoering van de nog te verbeteren punten uit de rapportage van 2009.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations