Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 109–109 | Cite as

1201 MMC Eindhoven Bouwt Voor 120 Miljoen Euro

Article

Samenvatting

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) trekt 120 miljoen euro uit voor nieuwbouw en renovaties op de locaties Eindhoven en Veldhoven. In Veldhoven wordt dit najaar begonnen met de bouw van een nieuw pand aan het huidige ziekenhuis. In deze nieuwbouw wordt het Vrouw Moeder Kind-Centrum ondergebracht samen met de afdelingen Cardiologie en SportMáx (sportgeneeskunde). In het huidige pand komt hierdoor meer ruimte voor alle andere specialismen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations