Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 102–103 | Cite as

1193 Nederlander Zuinig Met Geneesmiddelen

Article

Samenvatting

In 2007 besteedde de Nederlander gemiddeld 336 euro aan geneesmiddelen. Dit bedrag ligt twaalf procent onder het West-Europees gemiddelde (€ 382). In België, Frankrijk en Duitsland wordt twintig tot zestig procent meer uitgegeven per hoofd van de bevolking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations