Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 93–93 | Cite as

1179 VWS Zet Ouders Drugsgebruikers In De Kou

Article

Samenvatting

Het ministerie van VWS zet per 1 januari 2010 de subsidie aan de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD) stop. In het magazine voor de geestelijke gezondheidszorg Psy stelt voorzitter Marjolijn Hazebroek dat dit het einde van de stichting betekent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations