Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 91–92 | Cite as

1177 Commissie: Pak Drugsgebruik Onder Jongeren Daadkrachtiger Aan

Article
  • 176 Downloads

Samenvatting

De voorzitter van de commissie Drugsbeleid, prof.dr. Wim van de Donk, heeft het rapport Geen deuren, maar daden aangeboden aan minister Klink (VWS), minister van Justitie Hirsch Ballin en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In het rapport pleit de commissie voor een aantal belangrijke veranderingen in het Nederlandse drugsbeleid. De commissie zet vier belangrijke accenten: zorg om gebruik onder (jonge) jongeren, een restrictievere lijn ten aanzien van coffeeshops, een steviger aanpak van de georganiseerde misdaad en de oprichting van een drugsautoriteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations