Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 87–87 | Cite as

1170 VGN Vreest Financiële Gevolgen Griep

► Gehandicaptenzorg
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Mexicaanse griep leidt mogelijk tot financiële problemen bij instellingen voor de gehandicaptenzorg. Dit komt doordat zij extra personeel moeten aantrekken om zieke medewerkers te vervangen. Dat meldde de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations