Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 85–85 | Cite as

1166 NZA Wil Prestatiebekostiging In Ambulancezorg

► Ambulancezorg
  • 3 Downloads

Samenvatting

Vanaf 2013 moet er prestatiebekostiging zijn in de ambulancezorg. In de transitieperiode 2011 en 2012 moet er een lumpsumvergoeding met een bandbreedte zijn. Dat staat in een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het ministerie van VWS.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations