Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 77–77 | Cite as

1153 Enquête Ouderenorganisaties Legt Verbeterpunten Wmo Bloot

Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Een gebrekkige informatievoorziening en trage procedures vormen belangrijke verbeterpunten in de Wet maatschappelijke ondrsteuning (Wmo). Dat blijkt uit twee enquêtes die de ouderenorganisaties ANBO, PCOB en Unie KBO onder hun achterban hielden. De enquêtes hadden betrekking op participatie van ouderen in de Wmo en de ervaringen van 50-plussers met het aanvragen en toegekend krijgen van Wmo-voorzieningen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations