Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 76–76 | Cite as

1151 Wetswijziging Wmo Aangenomen Door Eerste Kamer

Article

Samenvatting

Mensen die bij een indicatie voor huishoudelijke hulp gekozen hebben voor zorg in natura, worden plots ongewild werkgever als ze geïndiceerd zijn voor huishoudelijke hulp-1 (HH1) en een alfahulp krijgen. Bovendien valt de huishoudelijke hulp weg op het moment dat die alfahulp ziek wordt of op vakantie gaat. Deze knelpunten hebben de ouderenorganisaties vorig jaar voorgelegd aan staatssecretaris Bussemaker. Zij heeft een voorstel gemaakt voor een wetswijziging dit op te lossen. Het voorstel is door de Eerste Kamer aangenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations