Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 73–74 | Cite as

1148 NZA: Betere Samenhang Tussen Curatieve En Penitentiaire Voorzieningen

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert het ministerie van Justitie om per 2010 de DBCproductstructuur (diagnosebehandelingcombinatie) in te voeren voor forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Vanwege de beveiligingscomponent heet deze systematiek Diagnose Behandeling (en Beveiliging) Combinatie. Invoering van de DB(B)C-systematiek leidt tot een betere samenhang tussen curatieve en penitentiaire voorzieningen. Patiënten krijgen meer dan nu een behandeling op maat waardoor de kans op recidive verkleint. Het advies staat in het rapport Advies Forensische Zorg van de NZa.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations