Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 65–65 | Cite as

1139 Orde Dreigt Met Juridische Stappen Tegen VWS

Article

Samenvatting

De Orde dreigt met juridische stappen als het ministerie van VWS het uurtarief voor medische specialisten verlaagt. Dat schrijft de Orde in een brief aan het ministerie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations