Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 62–63 | Cite as

1135 Wanbetalers Zorgpremie Worden Aangepakt

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Mensen die zes maanden of meer achterstand hebben bij het betalen van hun zorgpremie, kunnen een boete krijgen in de vorm van een bestuursrechtelijke premie. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) kan hen vanaf dit najaar hen een ‘bestuursrechtelijke premie’ opleggen die gemiddeld dertig procent hoger ligt dan de huidige premie. De wanbetalers moeten deze hogere premie blijven betalen tot hun betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar volledig is weggewerkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations