Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 52–53 | Cite as

1118 NZA: Informatie Over Zzp-Aanbod Moet Beter

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Zorginstellingen moeten cliënten beter voorlichten over welke zorgzwaartepakketten (ZZP’s) door welke zorgaanbieder wordt geboden. Alleen met juiste en volledige informatie weten cliënten wat de verschillen in het zorgaanbod zijn en kunnen zij zelf keuzes maken. Uit de voortgangsrapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de informatievoorziening bij zorgkantoren en zorgaanbieders nog niet op orde is. Verbetert dit niet, dan stelt de NZa hiervoor regels op. De voortgangsrapportage laat zien dat de invoering van de ZZP’s goed verloopt, maar geeft ook aan waar nog knelpunten zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations