Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 33–33 | Cite as

1090 Minder Zorg Brengt Meer Problemen

Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Voor zeventig procent van de mensen leidt minder zorg tot meer problemen. De zorgvraag van cliënten verdwijnt niet door veranderingen in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Dat is een van de conclusies van het rapport Landelijke meldactie AWBZ .

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations