Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 8, pp 30–30 | Cite as

1087 NVZ:‘Kabinet Timmert Zorg-Governance Dicht’

Article

Samenvatting

De NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft scherpe kritiek op de governancebrief ‘Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning’ die eerder deze maand verscheen. Volgens de NVZ grijpen minister Klink en staatssecretaris Bussemaker terug op juridisch twijfelachtige ge- en verboden, die fnuikend zijn voor marktwerking en eigen verantwoordelijkheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations