Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 138–138 | Cite as

1059 Aansprakelijkheid Bij Misbruik PrivÉGegevens EPD Niet Duidelijk

► Privacy
  • 10 Downloads

Samenvatting

Consumenten en patiënten hebben in het elektronisch patiëntendossier (EPD) weliswaar zeggenschap over hun privégegevens, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo’n geval kunnen aankloppen. De Consumentenbond roept het ministerie van VWS op om voor de invoering van het EPD maatregelen te treffen door aansprakelijkheid bij wet te regelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations