Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 137–137 | Cite as

1057 VWS Subsidieert Orgaandonatie

► Orgaandonatie

Samenvatting

Orgaandonoren die bij leven een nier of stukje lever afstaan kunnen binnenkort subsidie krijgen voor kosten die zij als gevolg van de donatie moeten maken. Minister Klink wil zo onnodige drempels voor orgaandonatie bij leven verkleinen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations